Miejskie Przedszkole Nr 26 im. Mariana Mroza

O przedszkolu

 O naszym przedszkolu...
 

Nasze Przedszkole nr 26 położone jest w dzielnicy Katowic – Załęże, które jest doskonale skomunikowane z centrum Katowic. W pobliżu przedszkola znajduje się kościół św. Józefa, Filia nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Centrum Rozrywki Cinema City Punkt 44.

Budynek został wzniesiony pod koniec XIX wieku ok. 1876 r. Po wojnie prowadzone w nim były zajęcia dla uczniów, jak również zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym.
W późniejszym czasie w skład szkoły wchodziły dwa budynki. W roku 2014 przypadło 50-lecie istnienia przedszkola jako samodzielnej jednostki – co nastąpiło w kwietniu 1965 roku, jednak decyzje w tej sprawie zapadły już w 1964 roku.

Dnia 12 czerwca 2015 r. odbyła się uroczystość nadania imienia Mariana Mroza naszemu przedszkolu.


Jesteśmy Przedszkolem, które:

 • troszczy się o wszechstronny rozwój dzieci,
 • umożliwia rozwój ich zainteresowań i uzdolnień,
 • dysponuje bardzo dobrze wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną,
  prowadzącą zajęcia nowoczesnymi metodami nauczania,
 • promuje zdrowy styl życia,
 • posiada dużą bazę pomocy dydaktycznych,
 • zapewnia opiekę psychologa, logopedy, rehabilitanta,
 • zapewnia współpracę z rodzicami, indywidualne konsultacje.

Programy i projekty:

 • Realizujemy program profilaktyczny Bezpieczne dziecko - przyjaciel Sznupka.
 • Uczestniczymy w Miejskim Programie Profilaktyczno – Edukacyjnym „Florek w Małej Strażnicy” przy współpracy i z inicjatywy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.
 • Nasze przedszkole bierze również udział w autorskim programie profilaktycznym Straży Miejskiej w Katowicach pt. "Z bajką bezpieczniej" oraz „Po drodze nam z LEGO”.
 • Bierzemy udział w programie/akcji „Góra Grosza”, dzięki której dzieci uczą się podstawowych zasad humanizmu, poznają, czym jest wolontariat, uczą się podstawowych zasad współżycia i otwartości na cudze nieszczęście.
 • Uczestniczymy w projekcie „Cała Polska czyta dzieciom”.
 • Angażujemy się w różnego rodzaju działania ekologiczne – dbając o środowisko zbieramy makulaturę oraz plastikowe nakrętki, które wspierają potrzebujące osoby.

 

Wykorzystujemy w pracy metody aktywizujące wszechstronny rozwój dzieci: Dziecięca matematyka prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, edukacja przez ruch wg D. Dziamskiej, Ruch rozwijający wg W. Sherborne, zajęcia integracyjne wg pedagogiki zabawy „Klanza”.


Przedszkole współpracuje z:
Szkołą Podstawową nr 20, Filią nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej, Parafią św. Józefa, Hospicjum Cordis, Towarzystwem Nasz Dom, Fundacją „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”, Dziennym Domem Pomocy Społecznej, Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Chorzowie, Policją, Strażą Miejską, Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

 


STATUT NASZEGO PRZEDSZKOLA 

https://mp26_katowice.bip.gov.pl/statut/statut.html