Miejskie Przedszkole Nr 26 im. Mariana Mroza

Grupy

KUBUSIE

Grupa dzieci 3 i 4-letnich

Nauczyciel prowadzący grupę: p. Małgorzata Sławska, p. Anna Pazdur

Pomoc nauczyciela: p. Aleksandra Suchenek

 

Maluszki rozpoczęły trudny okres w życiu - adaptują się do nowego środowiska - przedszkola. Dzieci uczą się spokojnie rozstawać z rodzicem i przezwyciężać lęki, obawy i opory przed nowym środowiskiem. Poznają salę i otoczenie przedszkola oraz swoje wychowawczynie i innych pracowników przedszkola. Z każdym dniem rozwijają samodzielność w ubieraniu, rozbieraniu się, spożywaniu posiłków i korzystaniu z toalety. Przyzwyczajają się do przedszkolnego rytmu dnia. Zapoznają się z regułami współżycia panującymi w grupie, przestrzegają zasad bezpiecznego poruszania się po przedszkolu. Uczą się używania zwrotów grzecznościowych, zgodnej zabawy z kolegami i porządkowania zabawek w sali po skończonej zabawie. Kojarzą pobyt w przedszkolu z radosnym i ciekawym doświadczeniem. Codziennie zdobywają różne umiejętności potrzebne każdemu trzylatkowi. Uczą się wierszyków, piosenek, wykonują prace plastyczne, rozwijają umiejętności percepcyjne i manualne. Nabierają zaufania i poczucia bezpieczeństwa do miejsca i nauczycieli oraz pracowników przedszkola. W grupie prowadzone są zajęcia wykorzystujące elementy metody pedagogiki zabawy - ułatwiające integrację grupy, a także Ruchu Rozwijającego W. Sherborne.


KANGURKI

Grupa dzieci 4 i 5-letnich

Nauczyciele prowadzący grupę: p. Joanna Janiak, p. Olimpia Golda

 

Realizujemy systematycznie program wychowania przedszkolnego. Razem z naszymi paniami uczymy się kulturalnego zachowania się oraz norm i zasad panujących w przedszkolu i poza nim. Często wychodzimy na świeże powietrze, gdzie się grzecznie bawimy oraz na spacery, na których oglądamy różne ciekawe dla nas rzeczy. W naszej grupie wprost mówimy o swoich problemach. Ustaliliśmy wspólnie „Kodeks przedszkolaka”, staramy się go przestrzegać. w naszej grupie wykonujemy samodzielnie ciekawe prace plastyczne. Na zajęciach uczymy się liczyć, wykorzystując do tego elementy „Dziecięcej matematyki” prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej. Dbamy o naszą sprawność fizyczną i w każdy piątek prowadzimy zabawy ruchowe. Wspólnie z paniami dużo się bawimy w różne zabawy i dlatego nigdy się nie nudzimy.


KRÓLICZKI

Grupa dzieci 5 i 6 -letnich

Nauczyciele prowadzący grupę: p. Joanna Wróbel, p. Elżbieta Lis, p. Aleksandra Matouszek

 

Realizujemy roczny obowiązek przedszkolny, a nasze nauczycielki bardzo nam w tym pomagają. Nadal opiekują się nami, uczą nas i bawią się z nami. Zyskaliśmy też kilku nowych kolegów i koleżanek, których bardzo ciepło przyjęliśmy do naszej grupy. Jesteśmy bardzo ciekawi wszystkiego, co nas otacza, lubimy się bawić oraz uczyć. Zgodnie z nową podstawą programową, najważniejsze w przygotowaniu do nauki w szkole jest rozwinięcie umiejętności społecznych i zdolności emocjonalnych. Bez nich nie poradzilibyśmy sobie z nowymi wyzwaniami w szkole. Poza tym nowa podstawa programowa kładzie nacisk na kształtowanie czynności samoobsługowych i nawyków kulturalnych, na wychowanie przez różne formy sztuki, wychowanie zdrowotne, a także wychowanie rodzinne i patriotyczne. Jako 5-latki już lepiej rozumiemy swoje uczucia, chcemy móc o nich mówić. Próbujemy zrozumieć uczucia innych, nawiązujemy przyjaźnie - choć dla nas to czasem trudne. Podczas zajęć jesteśmy wprowadzani w świat pisma z wykorzystaniem elementów metody I. Majchrzak. Ćwiczymy mowę i pamięć ucząc się wierszyków i piosenek. Wykonujemy ćwiczenia gimnastyczne miedzy innymi w oparciu o ruch rozwijający W. Sherborne. Kształcimy również umiejętność liczenia, odporności emocjonalnej i wysiłku intelektualnego wykorzystując metodę „Dziecięcej matematyki” prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej. Poznajemy metodę edukacji przez ruch D. Dziamskiej realizując założenia innowacji "Literatura dziecięca jako źródło inspiracji do działań twórczych z wykorzystaniem elementów metody edukacji przez ruch (EPR). Jest to system form i metod kształcenia oraz terapii, który wykorzystuje naturalny, spontaniczny ruch organizmu.


TYGRYSKI

Grupa dzieci 6-letnich
przygotowujące się do podjęcia obowiązków szkolnych

Nauczyciele prowadzący grupę: p. Krystyna Konieczna, p. Danuta Pękala, p. Aleksandra Matouszek

 

Dzieci kończące edukację przedszkolną powinny osiągnąć taki poziom rozwoju fizycznego i psychicznego, który pozwoli im być wrażliwymi i podatnymi na systematyczne nauczanie i wychowanie w środowisku szkolnym.

Aby nasze dzieci do tego przygotować staramy się:

  • kształcić pamięć dowolną i mimowolną,
  • rozwijać myślenie, aby mogły wskazywać związki przyczynowo- skutkowe, wykonywać proste działania arytmetyczne
  • poszerzać wiadomości ogólne o świecie, dbać o bogaty zasób słownika czynnego i biernego
  • wprowadzać dzieci w świat symboli graficznych
  • kształcić koordynację wzrokowo-ruchową, szczególnie w wykonywaniu czynności manualnych,
  • kształcić koncentrację uwagi i wytrwałość w doprowadzaniu podjętych działań do końca,
  • zwracać uwagę na podporządkowanie się poleceniom i obowiązkowość przyszłego ucznia
  • uczyć dzieci współdziałania w zespole, aby rozumiały sytuacje społeczne swojej grupy.

Podczas stwarzanych przez nauczycielki sytuacji edukacyjnych dzieci poznają litery, a bawiąc się literami poznają trudną sztukę czytania.

W edukacji matematycznej budulcem, z którego dzieci tworzą pojęcia i umiejętności są ich osobiste doświadczenia, dlatego zajęcia z tego bloku programowego prowadzone są w oparciu o metodę dziecięcej matematyki prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej.

We wszystkich działaniach wspierają nas Rodzice Tygrysków, którzy chętnie z nami współpracują, uczestniczą w zajęciach otwartych i uroczystościach.

Swoje umiejętności prezentujemy w środowisku lokalnym, biorąc udział w konkursach oraz przeglądach.