Miejskie Przedszkole Nr 26 im. Mariana Mroza

Klub Zdrowego Przedszkola

Nasze przedszkole bierze udział w projekcie Klub Zdrowego Przedszkolaka. Jego celem jest wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci poprzez propagowanie zdrowego stylu życia w placówkach przedszkolnych. Działania w ramach projektu kierowane są do przedszkolaków i mają na celu wzbogacenie wiedzy dzieci z dziedziny zdrowia, wykształcenie u nich postawy prozdrowotnej, nabycie określonych umiejętności oraz przyswojenie prawidłowych przyzwyczajeń i nawyków higieniczno-zdrowotnych.

Poniżej kilka zdrowych rad i wskazówek oraz quiz dla rodziców.