Miejskie Przedszkole Nr 26 im. Mariana Mroza

Statut

Statut Miejskiego Przedszkola Nr 26 można pobrać otwierając poniższy link::

https://mp26_katowice.bip.gov.pl/statut/statut.html