Miejskie Przedszkole Nr 26 im. Mariana Mroza

Realizowane programy

DOPUSZCZENIE NR  1/2023/ 24

 

Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Nr 2 w Katowicach

Na podstawie art.22a Ustawy o Systemie Oświaty ( Dz.U z 2021 r , poz. 1915 )

 na wniosek nauczycieli, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej w dniu 31.08.2021 r. dopuszcza do użytku przedszkolnego na rok szkolny 2023/24 następujące programy wychowania przedszkolnego:

 

1.Program Wychowania Przedszkolnego

Autorzy : Wiesława Żaba – Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździo

 

2. „ Muzyka i literatura dziecięca jako  źródło inspiracji do  działań twórczych z wykorzystaniem elementów Edukacji przez ruch”

Autor : Joanna Janiak ( program własny)

 

3. „ Bezpieczny przedszkolak”

Autor: Olimpia Golda ( program własny)

 

4. „ Języczek – wędrowniczek ”

Autor : Joanna Wróbel ( program własny)

 

5. „Potrafię się zrelaksować – zabawy wyciszające i techniki relaksacyjne w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym” Autor Aleksandra Matouszek  ( program własny)

 

 

6. „ Kochamy dobrego Boga” -  Komisja Wychowania Katolickiego KEP,AZ-0-01/10

7. „ Tak dla Jezusa” -  ks. K.Zegen, E.Konrad, B.Nosek  AZ-0-01/20

 

 

Oświadczamy, że przedstawione programy spełniają następujące warunki :

 

1) stanowią opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań edukacyjnych ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego

 

2) zawierają:

   a) szczegółowe cele kształcenia i wychowania;

   b) treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej wychowania

       przedszkolnego;

   c) sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości

       indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków,
       w jakich  program będzie realizowany;

   d) opis założonych osiągnięć dzieci

 

3) są poprawne pod względem merytorycznym i dydaktycznym

 

                                             Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Nr 2 w Katowicach